Chế biến món ăn

CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP
KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/ QĐ-DNVN  ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo Doanh nhân Việt Nam)
Tên ngành/nghề: Kỹ thuật Chế biến món ăn
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Hình thức đào tạo: Thường xuyên
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên ;
Thời gian đào tạo: 03 tháng
  1. Mục tiêu đào tạo:
1.1. Mục tiêu chung
- Kiến thức:
+ Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn về kỹ thuật chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác hoặc các trường mầm non, tiểu học có bán trú, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng (đảm bảo giá trị dinh dưỡng, giá trị cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm); đồng thời phù hợp với khẩu vị, tập quán ăn uống của du khách trong nước và quốc tế.
+ Người học được cung cấp những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ kỹ thuật chế biến món ăn: Phương pháp xây dựng thực đơn, Sinh lý dinh dưỡng.
- Kỹ năng:
          + Có khả năng tổ chức sản xuất, chế biến các món ăn trong nhà bếp của các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh khác;
+ Có thể làm việc độc lập; tham gia làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc chế biến;
+ Người học có khả năng tìm việc làm; tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi kết thúc khóa học;
- Thái độ:
+ Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập.
+ Có tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cầu tiến.
1.2. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:
- Sau khi tốt nghiệp người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí từ nhân viên sơ chế, nhân viên chế biến trực tiếp, thợ nấu chính,... hoặc các vị trí khác trong Nhà bếp tùy theo khả năng và yêu cầu của công việc cụ thể.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
- Số lượng môn học, mô đun: 4
- Khối lượng  các môn học, mô đun chuyên môn: 455 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 89 giờ; Thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm: 350 giờ
3. Nội dung chương trình
Mã MH, MĐ
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
MH 01
Lý thuyết chế biến món ăn
60
56
 
4
MĐ 02
Xây dựng thực đơn và hạch toán định mức
45
19
24
2
MĐ 03
Sinh lý dinh dưỡng
30
14
14
2
MĐ 04
Thực hành chế biến món ăn
320
 
312
8
 
Cộng
455
89
350
16
(Nội dung chi tiết kèm theo)
4. Hướng dẫn sử dụng chương trình
4.1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun  đào tạo
- Phạm vi áp dụng: Chương trình mô đun, môn học này được sử dụng cho các khóa đào tạo ngắn hạn có thể tổ chức giảng dạy trực tiếp tại các phòng thực hành ở các cơ sở ngoài Trường đào tạo hoặc ở cơ sở đào tạo;
- Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy mô đun/môn học này, các giáo viên cần được tập huấn về phương pháp giảng dạy theo mô đun; giáo viên cần có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt; kết hợp các phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện trường của người học. Kết quả thực hành của các bài trước sẽ được trình bày các yêu cầu cảm quan để người học có thể vận dụng lý thuyết, thực hành vào quá trình thực hành lại tạo sản phẩm của riêng người học. Giáo viên có thể phân nhóm để tiện theo dõi và làm cơ sở đánh giá kết quả học tập khách quan và chính xác.
- Khi giảng dạy cần giúp cho người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của từng bài;
 - Để giúp cho người học nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải có sự đánh giá khách quan, nêu những ưu điểm, tồn tại của từng món ăn và đưa ra những món ăn có phương pháp chế biến tương tự mà học sinh không được học để có thể vận dụng chế biến;
- Kết thúc mỗi mô đun người học được cơ sơ đào tạo tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc mô đun.
4.2. Hướng dẫn kiểm tra và kiểm tra kết thúc khóa học
          Thi tốt nghiệp/ Kiểm tra kết thúc khoá học thực hiện theo 1 trong 2 hình thức sau:  Thi theo hình thức lý thuyết nghề và thực hành nghề hoặc thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm hoặc dịch vụ, cụ thể:
Số TT
Nội dung kiểm tra
Hình thức kiểm tra
Thời gian
1
Lý thuyết nghề
Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
Không quá 180 phút
2
Thực hành nghề
Thực hành
Không quá 24 giờ
3
Mô đun tích hợp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
Bài thi lý thuyết và thực hành
Không quá 24 giờ
 
4.3. Hướng dẫn thực hiện chương trình
Căn cứ vào nhu cầu doanh nghiệp tuyển dụng, và việc làm cụ thể, Nhà trường có thể đào tạo giảng dạy các môn học/mô đun phục vụ cho các thị trường cụ thể./.

.

Chia sẻ bài viết qua :