GIỚI THIỆU VNECO

GIỚI THIỆU    

Trường Đào tạo Doanh nhân Việt Nam là tổ chức được thành lập, hoạt động theo Quyết định của Chủ tịch Hiệp hội, hoạt động theo Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014/QH13 và chịu sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Phương châm hoạt động “Kết nối tri thức” là đảm bảo lợi ích cho 4 nhà:

“Người học – Doanh nghiệp – Nhà trường – Xã hội”

TẦM NHÌN

Trở thành trường có THƯƠNG HIỆU trong nước và khu vực, một địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

KHẨU HIỆU (Slogan)

“Chắc tay nghề, Vững tương lai”.

SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU

Mục tiêu trở thành địa chỉ tin cậy trong đào tạo hệ Trung cấp và hợp tác các trình độ khác, là điểm nhấn về tư duy sáng tạo, là ngọn lửa châm nguồn cảm hứng, giúp người học trở thành những công dân có học thức, tự tin lập thân, lập nghiệp, làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa, đáp ứng nhu cầu xã hội.

            Nguyên tắc hoạt động là tự chủ toàn phần và bảo đảm không vi phạm các quy định pháp luật khác có liên quan:

       + Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm thực tiễn của công tác đào tạo nhân lực trong sự phát triển kinh tế;

       + Tư vấn các lĩnh vực xã hội liên quan đến các đào tạo nhân lực và cung cấp thông tin về đào tạo nhân lực;

       + Đào tạo và dạy nghề các cấp trình độ theo nhu cầu (theo quy định của Pháp luật).

+ Hợp tác trong nước và nước ngoài về đào tạo nhân lực.

Nhiệm vụ:

+ Tham gia thực hiện xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực; Tổ chức, kếp hợp nghiên cứu khoa học về giáo dục, đào tạo với các viện khoa học, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học trong nước và nước ngoài;

+ Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư, tư vấn các vấn đề phát triển kinh tế. Giám sát độc lập các đề tài, dự án khoa học, công nghệ trong lĩnh vực đào tạo nhân lực; Chuyển giao công nghệ từ các kết quả nghiên cứu.

+ Dạy nghề và truyền nghề

+ Đào tạo, bồi dưỡng các trình độ về: kế toán, hải quan, quản lý, tin học, ngoại ngữ, marketing, Du lịch, Nhà hàng Khách sạn, xây dựng, Điện, Điện lạnh, Điện tử, May mặc.

+ Việc làm trong nước và tư vấn Du học, Thực tập sinh ở nước ngoài.

.

Chia sẻ bài viết qua :