Hồ sơ Sơ cấp nghề

Hồ sơ hệ sơ cấp nghề bao gồm:

1. Đơn đăng ký học: (tải tại đây);

2. Sơ yếu lý lịch (tải tại đây);

3. Hộ khẩu bản sao;

4. Bản sao Chứng minh nhân dân;

5. ảnh 4x6;

.

Chia sẻ bài viết qua :