TIN TỨC

5

Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp 2017 (dành cho giảng viên, giáo viên các cấp)

Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp 2017 Chi tiết »
5

Học sinh sinh viên tiếp cận với Cách mạng Công nghiệp 4.0

Học sinh sinh viên tiếp cận với Cách mạng Công nghiệp 4.0 để trở thành công dân toàn cầu Chi tiết »
5

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2017

ĐÀO TẠO KÉP 40% TẠI TRƯỜNG, 60% TẠI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP (từ 18 - 30 triệu/năm) Chi tiết »
5

ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ 2017

TIẾP NHẬN HỒ SƠ TRUNG CẤP 100% HỌC PHÍ HỌC NGHỀ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ Chi tiết »
5

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỐI TƯỢNG THCS

TIẾP NHẬN HỒ SƠ  HỌC TRUNG CẤP HỌC PHÍ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ 100% Chi tiết »